Bezoeker

Klik op onderstaande button om de meest voorkomende vragen van de bezoeker te bekijken Support

Organisator

Klik op onderstaande button om de meest voorkomende vragen van de organisator te bekijken Support

3 manieren waarmee event beleving werkt!

Door Esmee Spaan | 5 oktober 2018 16:16

Doelgroep

Je hebt vast wel eens van de term gehoord: we leven momenteel in een experience economy. Een economie waarin belevenissen worden gecreëerd om er een commercieel doel mee te bereiken. Joseph Pine en James Gilmore introduceerden de term ‘experience’. In de visie van deze auteurs zouden bedrijven en organisaties opschuiven van het aanbieden van producten en diensten naar het creëren van memorabele belevenissen.

Een event is de verlening van de lifestyle

Enkel de dienst is allang niet meer voldoende voor bezoekers. Zij geven steeds meer om de beleving eromheen en het gevoel dat zij erbij krijgen. Steeds vaker - en steeds meer - wordt er juist betaald voor deze beleving en ervaring. De bezoekers zien een event namelijk als een verlenging van de lifestyle, een onderdeel van zijn of haar persoonlijke stijl, normen en waarden. Daarom willen zij zich begeven in een community waarin zij worden erkend en zich écht gewaardeerd voelen. Een community bestaat vaak uit een groep mensen met dezelfde interesses of mensen die zich bezig houden met dezelfde zaken en hierover kennis willen uitwisselen. Om in te spelen op de behoeften van de bezoekers is het van belang hen te erkennen en waarderen binnen de community die jij biedt.

 

Neem de bezoekers mee in de beleving van het event

Maar hoe pas jij deze behoeften vanuit de experience gedachten toe op een event concept? Het komt neer op het organiseren van een klantbeleving met een (hoger) entertainment- of infotainment gehalte voor een grotere marketing strategie. Streef er dus naar om een unieke beleving toe te voegen die past bij jouw event, dienst of doelgroep. Belevingen die inspelen op meerdere zintuigen behalen het hoogste resultaat. Zintuigelijke waarnemingen leiden tot emoties. Emoties zijn een manier van informatie verwerken en bepalen hoe zinvol een ervaring is. Het zijn vooral de primaire ervaringen die veel impact hebben, in herinnering blijven en de kwaliteit van leven verbeteren. Het event concept moet daarvoor voldoen aan de volgende basisprincipes:

 

1. Rijm is fijn

Ieder event biedt een belevenis, maar het is de manier waarop deze belevenis wordt vormgegeven en de intensiteit bepaalt. Het gaat er bij het organiseren van een event om dat de gehele belevenis ‘rijmt’. Alle items waaruit jouw event is opgebouwd moeten aansluiten op de vooraf geformuleerde doelstellingen. Zo worden jouw bezoekers meegenomen in de beleving vanaf het moment dat zij een ticket aanschaffen tot de afloop van het event. Denk hierbij aan de juiste locatie, passende communicatie (social media, nieuwsbrieven en uitnodigingen), de tone of voice en de juiste aankleding op het event. Kortom: het event moet rijmen waardoor alle items in elkaars verlengde liggen en elkaar op die manier versterken.

 

2. Weet de behoeften van de doelgroep

Hoe creatief en passend je het ook allemaal bedenkt, als de doelgroep zich niet in de waarden en normen van het concept kan vinden, heeft deze minder behoeften aan jouw event. Bij het organiseren van een event is het daarom van belang goed te weten welke behoeften jouw doelgroep heeft, zodat jij hier op eigen wijze op in kunt spelen ten opzichte van de concurrenten. Met het opstellen van een Empathy map krijg jij dit diepere inzicht in de belevingswereld van jouw bezoekers. Doordat jij jezelf letterlijk in het gevoel en in de belevingswereld van jouw (ideale) bezoeker verplaatst, weet jij beter hoe je kunt inspelen op hun waarden en (latente) behoeften.

 

3. Verrassing is de kern van een gedenkwaardige belevenis

Het zijn de organisatoren die bezoekers een unieke beleving geven door verder te gaan dan de verwachtingen en in te spelen op de latente behoeften. Zij herkennen de doelgroep, maken een emotionele connectie en spelen in op de voorkeuren. Het is dus aan te raden om de bezoekers in positieve zin te verrassen. Denk eens aan communicatiemiddelen die normaal niet worden ingezet. De parkeerplaats, de toiletten, de wandelpaden, et cetera. Een positieve, creatieve beleving blijft iedereen bij, waardoor ook jouw boodschap langer blijft hangen. Mits deze past bij je doelen, je bezoekers en het thema. Juist als je de bezoeker weet te verrassen op momenten dat hij niets verwacht, kun je met jouw event het verschil maken. Wanneer de verwachtingen worden overtroffen, zorgt jouw event voor emoties, verwondering en magische momenten. De bezoekers beleven het event optimaal en zullen transformeren in ware ambassadeurs voor jouw event. En we weten allemaal: er zijn geen betere promotors dan tevreden bezoekers.

 

Bij het organiseren van een event is het van belang goed te weten wat de (latente) behoeften van je bezoekers zijn om op eigen wijze hierop in te spelen. Maak de gedachten en gevoelens van jouw bezoekers inzichtelijk en verplaats jezelf in de belevingswereld van je (ideale) bezoeker aan de hand van de Empathy Map.

 

New call-to-action

  

Onderwerpen: event, organisatie, ticketverkoop, ticketing, integraties, Online Marketing, ticket systeem, eventmarketing, customer journey, experience economy, belevingswereld, bezoekers, klantenbeleving, doelgroep, behoeften